Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Ängelholm

Spelare
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Andreas Nilsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Ann-Marie Pedersson
Benny Danielsson
Bertil Ericsson
Bibbi Waldermarsson
Bjarne Strand
Carola Strandh
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Corinne Nilsson
Daniel Blixt
Daniel Svensson
Daniel R Blixt
Danne Sjöstrand
David Eriksson
Dennis Fyhr
Dennis Mattsson
Emil Nilsson
Emma Halttunen
Eva Carlsson
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gustav Borg
Göran Åkesson
Henrik Johansson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Ingemar Johansson
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jackie Cheung
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jason Jerfström
Jerry Hellgren
Jesper Johansson
Joakim Mårtensson
Johan Åkesson
John Mattsson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Josefin Allsten
Katarina Norlin
Kent Mårtensson
Kerstin Nilsson
Kerstin Sjöberg
Kim Ekholm
Lennart Olsson
Linus Höjdegård
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Malin Johansson
Manne Steen
Marcus Eriksson
Margareta Borglin
Maria Billgren
Marie-Louise Hägneryd
Marina Lövenfält
Martin Borg
Martin Lindal
Matilda Ahlberg
Mats Andersson
Matti Persson
Mattias Högberg
Maximilian Ståhl
Micael Zanderhäll
Michael Sjöberg
Mikael Andersson
Mikael Björnberg
Mikael Holseng
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Munnoi Sureporn
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Oscar Borg
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Patrik Åkesson
Paul Lindfors
Paul Weiman
Per-Ola Fredriksson
Peter Andersson
Pontus Törnebohm
Pooripach Jantan
Pär Dehlin
Rasmus Edvall
Raymond Oskarsson
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Ronnie Svensson
Rose-Marie Winhagen
Sara Steen
Simon Ståål
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Sören Persson
Theo Månsson
Theo Stéen
Timmy Fredriksson
Tobias Johnsson
Tom Nyholm
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 122 SPELARE