Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Svalöv

Spelare
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Carlsson
Anders Kronstam
Andréas Håkansson Wickander
Andreas Nilsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Benny Danielsson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Carola Strandh
Christer Albihn
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Corinne Nilsson
Daniel Blixt
Daniel Svensson
Daniel R Blixt
David Eriksson
Dennis Fyhr
Dennis Mattsson
Emil Nilsson
Eva Carlsson
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Ingemar Johansson
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jerry Hellgren
Jesper Johansson
Joachim Carlsson
Joakim Mårtensson
Johan Åkesson
Johanna Silverberg
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Josefin Allsten
Katarina Norlin
Kent Mårtensson
Kerstin Nilsson
Leni Nilsson
Lennart Carlsson
Lennart Olsson
Linus Höjdegård
Magnus Persson
Manne Steen
Marcus Eriksson
Margareta Borglin
Maria Billgren
Marina Lövenfält
Martin Lindal
Matilda Ahlberg
Mats Andersson
Mats Jacobsson
Matti Persson
Mattias Johnasson
Micael Zanderhäll
Mikael Andersson
Mikael Björnberg
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Patrik Åkesson
Paul Lindfors
Per-Ola Fredriksson
Pontus Törnebohm
Pooripach Jantan
Pär Dehlin
Raymond Oskarsson
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Persson
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Sören Persson
Theo Månsson
Thomas Borg
Tomas Karlsson
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 105 SPELARE