Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Hörby

Spelare
Alex Jahromi
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Carlsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Bengt Dexe
Bengt Petersson
Benny Danielsson
Bill Persson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Carola Strandh
Charlotte Persson
Chris Strandbring
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Corinne Nilsson
Daniel Andersson
Daniel R Blixt
David Eriksson
Eric Johansson
Eva Carlsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gustav Borg
Gustav Gunnarsson
Göran Åkesson
Hanna Rosenqvist
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jerry Hellgren
Jesper Johansson
Joakim Mårtensson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Jörgen Magnusson
Jörgen Svensson
Kent Mårtensson
Kerstin Nilsson
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kevin Hansson
Lars-Eric Åkesson
Lefty Nilsson
Leif Svantesson
Leni Nilsson
Lennart Olsson
Leon Pedersen
Magnus Ahlberg
Magnus Persson
Margareta Borglin
Marie Pettersson
Martin Lindal
Mats Andersson
Mats Jacobsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Maximilian Ståhl
Micael Zanderhäll
Michael Sjöberg
Mickael Sand
Mikael Andersson
Mikael Björnberg
Mikael Blomqvist
Mikael Johansson
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Mikael Persson
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Oscar Borg
Oscar Svensson
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per-Ola Fredriksson
Peter Tumpach
Pontus Grönvall
Pontus Nilsson
Pontus Törnebohm
Pooripach Jantan
Pär Dehlin
Ralf Sappelt
Rasmus Green
Raymond Oskarsson
Richard Sjögren
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svensson
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Holmgren
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Sören Persson
Theo Månsson
Thomas Karlsson
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 121 SPELARE