Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Kristianstad

Spelare
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Kronstam
André Håkansson
André Nilsson
Andréas Håkansson Wickander
Andreas Nilsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Benny Danielsson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Carola Strandh
Charlotte Persson
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Daniel Svensson
Daniel R Blixt
David Eriksson
Dennis Fyhr
Dennis Mattsson
Emil Nilsson
Emil Nilsson
Eva Carlsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gustav Borg
Göran Åkesson
Hanna Jönsson
Henrik Johansson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Ida Elofsson
Ingela Jernström
Ingemar Johansson
Irene Nyqvist
Jackie Cheung
Jan Nilsson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Jesper Ahl
Jesper Johansson
Jimmy Persson
Joakim Mårtensson
Johan Åkesson
Johanna Silverberg
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Josefin Allsten
Josefin Nilsson
Karolina Persson
Katarina Norlin
Kent Mårtensson
Kenth Lorentzen
Lennart Olsson
Magnus Ahlberg
Marcus Eriksson
Margareta Borglin
Maria Allsten
Maria Billgren
Marina Lövenfält
Martin Borg
Martin Lindal
Martin Miccilia
Matilda Ahlberg
Mats Andersson
Matti Persson
Mattias Johnasson
Maximilian Ståhl
Micael Zanderhäll
Mickael Sand
Mikael Andersson
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Oscar Borg
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Patrik Åkesson
Paul Karlsson
Paul Lindfors
Per Jönsson
Per-Ola Fredriksson
Pernilla Håkansson
Pontus Törnebohm
Pooripach Jantan
Pär Dehlin
Raymond Oskarsson
Richard Sjögren
Rickard Sjögren
Riitta Nolin
Robert Kempner
Robin Ahlm
Robin Johansen
Robin Leufvenius
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Ronnie Svensson
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Nilsson
Stefan Winhagen
Sören Persson
Theo Lindfors
Theo Månsson
Tobias Johnsson
Tom Nyholm
Tommy Nilsson
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 125 SPELARE