Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Lund

Spelare
Alex Jahromi
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Nilsson
Anders Åkesson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anton Nilsson
Benny Danielsson
Bernt Gabrielsson
Bibbi Waldermarsson
Bill Persson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Chris Strandbring
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Corinne Nilsson
David Eriksson
Dennis Fyhr
Emil Nilsson
Eva Carlsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gustav Borg
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jacob Lundin
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Jesper Ahl
Jimmy Persson
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johan Danielsson
Johanna Kilander
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Jörgen Svensson
Kent Mårtensson
Kerstin Nilsson
Kevin Hansson
Lefty Nilsson
Leif Svantesson
Leni Nilsson
Leon Pedersen
Magnus Persson
Margareta Borglin
Martin Lindal
Mats Andersson
Mats Henriksson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Maximilian Ståhl
Mickael Sand
Mikael Blomqvist
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Mikael Persson
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Niklas Rothman
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Jönsson
Per-Ola Fredriksson
Peter Tumpach
Pontus Ek
Pontus Nilsson
Pooripach Jantan
Pär Dehlin
Rickard Sjögren
Robert Kaneby
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Persson
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svensson
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Tom Nyholm
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 107 SPELARE