Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Perstorp

Spelare
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Andersson
Anders Nilsson
Anders Strand
Anders Åkesson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Bill Persson
Birgitta Nilsson
Birgitta Sniadowka
Birte Knudsen
Carola Strandh
Caroline Wegner
Cathrine Mjöbo
Charlotte Persson
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Corinne Nilsson
David Eriksson
Emil Nilsson
Eric Johansson
Erika Strand
Eva Carlsson
Ewa Eliasson
Felix Ståhl
Filip Emanuel
Git Lantz
Gustav Borg
Göran Åkesson
Hanna Andersson
Henrik Bengtsson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Jerry Persson
Jesper Johansson
Joakim Mårtensson
Johnny Svärdh
Jonas Ask
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Josefine Persson
Kenth Lagerbjelke
Kerstin Nilsson
Kim Andersson
Larry Dahlqvist
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Louise Andersson
Lova Nilsson
Magnus Persson
Majbritt Neilsen
Majken Heino
Margareta Borglin
Marie Pettersson
Martin Lindal
Mats Andersson
Mats Larsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Micael Zanderhäll
Mickael Sand
Mikael Jönsson
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Oscar Borg
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Montén
Peter Olofsson
Pia Lundberg
Pontus Persic
Pär Dehlin
Ralf Sappelt
Rasmus Green
Raymond Oskarsson
Richard Sjögren
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Winhagen
Sören Persson
Thomas Karlsson
Tina Montén
Tomas Karlsson
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson
Åsa Borggren

TOTALT: 105 SPELARE