Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Hässleholm

Spelare
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Nilsson
Andréas Håkansson Wickander
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anton Nilsson
Benny Danielsson
Birgitta Nilsson
Britt Marie Hofvander
Cajsa Wegner
Cathrine Mjöbo
Cecilia Persson
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Christopher Narberg
Daniel Nilsson
Daniel Ströbeck
David Eriksson
Elisabeth Wallin
Emil Nilsson
Eric Johansson
Ewa Eliasson
Felix Ståhl
Filip Emanuel
Filippa Persson
Fredrik Pihl
Gert Lundahl
Gustav Borg
Göran Åkesson
Hanna Olsson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jenny Wegner
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Mårtensson
Johanna Henriksson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Kerstin Nilsson
Kristoffer Persson
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Linda Olsson
Linda Wehner
Magnus Persson
Marie Pettersson
Martin Lindal
Mats Andersson
Mats Henriksson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Micael Zanderhäll
Michael Wegner
Mickael Sand
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Oscar Borg
Patrik Asmundsson
Patrik Bruno
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Montén
Per-Ola Fredriksson
Ralf Sappelt
Rasmus Olofsson
Raymond Oskarsson
Richard Sjögren
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Johansson
Stefan Nilsson
Stefan Winhagen
Sören Persson
Thomas Frankson
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Tina Montén
Tom Nyholm
Tommy Andersson
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 101 SPELARE