Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Hässleholm

Spelare
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Nilsson
Anders Åkesson
André Ekberg
Andréas Håkansson Wickander
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anna Nilsson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Britt Marie Hofvander
Cajsa Wegner
Cathrine Mjöbo
Cecilia Persson
Charlotte Persson
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christopher Narberg
Corinne Nilsson
Daniel Nilsson
David Eriksson
Elisabeth Wallin
Eric Johansson
Ewa Eliasson
Felix Ståhl
Filip Emanuel
Gert Lundahl
Gustav Borg
Göran Åkesson
Hanna Olsson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jenny Wegner
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Mårtensson
Johanna Henriksson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Kerstin Nilsson
Kristoffer Persson
Laila Salomonsen
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Linda Olsson
Linda Wehner
Madelene Gullberg
Magnus Persson
Margareta Borglin
Martin Lindal
Mats Andersson
Mats Henriksson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Micael Zanderhäll
Michael Wegner
Mickael Sand
Mikael Jönsson
Mikael Lindholm
Mikael Svensson
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Oscar Borg
Patrik Asmundsson
Patrik Bruno
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Ralf Sappelt
Rasmus Olofsson
Raymond Oskarsson
Richard Sjögren
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Saga Johansson
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Sören Persson
Thord Eliasson
Tilde Pettersson
Tina Montén
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 98 SPELARE