Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Markaryd

Spelare
Alexander Hall-Strafford
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Anders Andersson
Anders Åkesson
Ann-Margret Nilsson
Bibbi Waldermarsson
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Charlotte Persson
Christian Olsson
Christina Nilsson
Christofer Bäck
Christoffer Nilsson
Conny Hjelm
David Eriksson
Elisabeth Wallin
Eric Johansson
Eva Carlsson
Ewa Eliasson
Felicia Björnkvist
Filip Emanuel
Gert Lundahl
Gordon Jackson
Gustav Borg
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Håkan Nilsson
Ingvar Rundbäck
Jan Nilsson
Jan-Olof Aronsson
Jens Lind
Jerker Henriksen
Jerry Hellgren
Joachim Back
Joakim Mårtensson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonas Persson
Jonathan Winhagen
Kennet Svan
Kenth Wallin
Kerstin Nilsson
Kevin Hansson
Leif Svantesson
Lena Levin
Lennart Olsson
Margareta Borglin
Marie Pettersson
Martin Klöfver
Martin Lindal
Mats Andersson
Matti Persson
Mattias Högberg
Matz Hägg
Mickael Sand
Mikael Lindholm
Monica Aronsson
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Morgan Johannesson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Ola Petersson
Oscar Borg
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Nilsson
Per-Ola Fredriksson
Pontus Nilsson
Pontus Persic
Pär Dehlin
Ralf Sappelt
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Roger Hoffström
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Sören Persson
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Thord Jönsson
Ulf Emanuel
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 87 SPELARE